000703n

Vuototecnica

000703N

BOBINA 12V DC 16W ED 100%

11,15
VAT exc.
000704n

Vuototecnica

000704N

BOBINA 24V DC 18W ED 100% CLASSE F

11,15
VAT exc.
000705n

Vuototecnica

000705N

BOBINA V48/CC 16W ED 100%

11,15
VAT exc.
000706n

Vuototecnica

000706N

BOBINA 110V DC 16W ED 100%

11,15
VAT exc.
000707

Vuototecnica

000707

BOBINA V380/50HZ

11,15
VAT exc.
0007172

Vuototecnica

0007172

MINI BOBINA V24/CC-V48/50HZ

9,84
VAT exc.
0007173

Vuototecnica

0007173

MINI BOBINA V24/50HZ

9,84
VAT exc.
0007195

Vuototecnica

0007195

MINI BOBINA V110/50HZ

9,84
VAT exc.
0007256n

Vuototecnica

0007256N

BOBINA V24 50/60 Hz 20 VA ED 100% CLASSE F

11,15
VAT exc.
0007257n

Vuototecnica

0007257N

BOBINA V 48/ 50-60Hz 16.5 V.A. ED 100%

11,15
VAT exc.
0007258n

Vuototecnica

0007258N

BOBINA V 110/50-60Hz 16.5V.A. ED 100%

11,15
VAT exc.
0007259n

Vuototecnica

0007259N

BOBINA V 220/50-60Hz 16.5V.A. ED 100%

11,15
VAT exc.
0007301

Vuototecnica

0007301

BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO V12/50-60HZ 100% 1W

57,89
VAT exc.
0007302

Vuototecnica

0007302

ELETTROVALVOLA A BASSO ASSORBIMENTO V24/50-60HZ 100% 1W

57,89
VAT exc.
0007305

Vuototecnica

0007305

ELETTROVALVOLA PER VUOTO A BASSO ASSORBIMENTO V12/50-60HZ 100% 1W

57,89
VAT exc.
0007306

Vuototecnica

0007306

ELETTROVALVOLA PER VUOTO A BASSO ASSORBIMENTO V24/50-60HZ 100% 1W

57,89
VAT exc.