New B2B

0830100300

Aventics

0830100300

SN4-R2-K03V-240 27 OHM

893,83
VAT exc.
0830100304

Aventics

0830100304

SN4-R2-K05V-240 0,33 OHM

944,91
VAT exc.
0830100310

Aventics

0830100310

SN4-R2-K03V-240

1.046,56
VAT exc.
0830100354

Aventics

0830100354

SN4-R2-K05V-240 1,3 OHM

1.495,36
VAT exc.
0830100355

Aventics

0830100355

SN4-R2-K05V-240 27 OHM

1.617,79
VAT exc.
0830100356

Aventics

0830100356

SN4-R2-K03U-240 27 OHM

1.681,54
VAT exc.
0830100357

Aventics

0830100357

SN4-R2-K03U-240 0,33 OHM

1.800,23
VAT exc.
0830100358

Aventics

0830100358

SN4-R3-K03V-042 27 OHM

1.732,41
VAT exc.
0830100363

Aventics

0830100363

SN4-R2-K03U-240 100 OHM

1.791,85
VAT exc.