mf241024002z

BONFIGLIOLI

MF241024002Z

RIDUTTORE F 60 3 H60 20.7 S5 H2 AR +

2.245,28
VAT exc.
mf281030000k

BONFIGLIOLI

MF281030000K

RIDUTTORE F 70 3 H80 27.7 S5 H2 AL +

3.024,43
VAT exc.
mf281030000l

BONFIGLIOLI

MF281030000L

RIDUTTORE F 70 3 H80 27.7 S5 H2 AL +

2.457,56
VAT exc.
mf281030000n

BONFIGLIOLI

MF281030000N

RIDUTTORE F 70 3 H80 27.7 H2 AL +

3.287,20
VAT exc.
mg2001090148

BONFIGLIOLI

MG2001090148

RIDUTTORE W 63 U 15 S2 V5

293,15
VAT exc.
mg2001180006

BONFIGLIOLI

MG2001180006

RIDUTTORE W 63 U 30 S1 B3 M1 LA4

247,32
VAT exc.
mg2401060041

BONFIGLIOLI

MG2401060041

MOTORIDUT. W 75 U D30 10 S3 B3

538,89
VAT exc.
mg240112015p

BONFIGLIOLI

MG240112015P

MOTORIDUT. W 75 U D30 20 S3 V6

317,54
VAT exc.
mg240115015v

BONFIGLIOLI

MG240115015V

MOTORIDUT. W 75 U D30 25 S3 B3

345,52
VAT exc.
mg28010901av

BONFIGLIOLI

MG28010901AV

RIDUTTORE W 86 U 15 S3 V6

561,81
VAT exc.
mg2804060020

BONFIGLIOLI

MG2804060020

RIDUTTORE W 86 UFC 10 S3 M3LA4

378,15
VAT exc.
mg2804090014

BONFIGLIOLI

MG2804090014

RIDUTTORE W 86 UFC 15 S3 M3LA4

378,15
VAT exc.
mg2804150014

BONFIGLIOLI

MG2804150014

RIDUTTORE W 86 UFC 23 S3 M3SA4

395,02
VAT exc.
mg3004420001

BONFIGLIOLI

MG3004420001

RIDUTTORE W R 86 FC1 138 P80

525,62
VAT exc.
mpmbd3020s000a

BONFIGLIOLI

MPMBD3020S000A

RIDUTTORE MP MB 105 3 20 STD 110B1 CD 22

2.210,85
VAT exc.
mt301l100021

BONFIGLIOLI

MT301L100021

RIDUTTORE 3 01 L 1 7,2 FZ SF T4AA 0

423,70
VAT exc.
w0006503920kk03

BONFIGLIOLI

W0006503920KK03

RIDUTTORE VF 49 F1-80 P71 B5 B3 RB

91,80
VAT exc.
w12711006020002

BONFIGLIOLI

W12711006020002

RIDUTTORE RAN 24 S A 2 HS VB 5980/1000

384,54
VAT exc.
xe56g05111

BONFIGLIOLI

XE56G05111

RIDUTTORE A 20 2 UH30 43,2 S1 B3

351,52
VAT exc.
xg28012131001

BONFIGLIOLI

XG28012131001

RIDUTTORE W 86 U 40 S3 B3

266,99
VAT exc.