New B2B

r939002306

Bosch Rexroth

R939002306

BEARING COVER VI 44/64

374,25
VAT exc.
r939002328

Bosch Rexroth

R939002328

WEARING PART MA/MB 1150/1600/2400&

10.965,85
VAT exc.
r939002333

Bosch Rexroth

R939002333

WEARING PART MA/MB 1150/1600/2400

4.564,49
VAT exc.
r939002344

Bosch Rexroth

R939002344

WEARING PART CA/CB

787,70
VAT exc.
r939002356

Bosch Rexroth

R939002356

WEARING PART CA 100/140

1.426,71
VAT exc.
r939002432

Bosch Rexroth

R939002432

WEARING PART VI 8285/8385

7.226,66
VAT exc.
r939002510

Bosch Rexroth

R939002510

WEARING PART VI 21

2.658,93
VAT exc.
r939002511

Bosch Rexroth

R939002511

WEARING PART VI 43/63

3.757,16
VAT exc.
r939002563

Bosch Rexroth

R939002563

WEARING PART MA/MB 1150-2400

607,94
VAT exc.
r939002575

Bosch Rexroth

R939002575

SLEEVE CA/CB

26,14
VAT exc.
r939002577

Bosch Rexroth

R939002577

CAM ROLLER CA WC/C-NI

323,58
VAT exc.
r939002574

Bosch Rexroth

R939002574

PRESSURE PISTON CA/CB

26,14
VAT exc.
r939002524

Bosch Rexroth

R939002524

SEAL KIT MA/MB 283/400 NBR (S&

4.276,84
VAT exc.
r939002590

Bosch Rexroth

R939002590

SEAL KIT MDA 14-21 NBR (SP)

2.614,80
VAT exc.
r939002440

Bosch Rexroth

R939002440

SEAL KIT VI 63/64 NBR (SP)

2.918,78
VAT exc.
r939002444

Bosch Rexroth

R939002444

SEAL KIT VI 84 NBR (SP)

5.156,07
VAT exc.
r939002446

Bosch Rexroth

R939002446

SEAL KIT VI 43 FPM (SP)

10.652,08
VAT exc.
r939002447

Bosch Rexroth

R939002447

SEAL KIT VI 43 NBR (SP)

2.884,45
VAT exc.
r939002459

Bosch Rexroth

R939002459

SEAL KIT BCI S 20/BCI M 10/30

1.418,54
VAT exc.
r939002349

Bosch Rexroth

R939002349

SEAL KIT CA 50-210 NBR (SP)

2.260,18
VAT exc.