49200001

Chiaravalli

49200001

FLANGIA TIPO 1

0,47
VAT exc.
49200002

Chiaravalli

49200002

FLANGIA TIPO 2

0,48
VAT exc.
49200003

Chiaravalli

49200003

FLANGIA TIPO 3

0,48
VAT exc.
49200004

Chiaravalli

49200004

FLANGIA TIPO 4

0,50
VAT exc.
49200005

Chiaravalli

49200005

FLANGIA TIPO 5

0,50
VAT exc.
49200006

Chiaravalli

49200006

FLANGIA TIPO 6

0,50
VAT exc.
49200007

Chiaravalli

49200007

FLANGIA TIPO 7

0,50
VAT exc.
49200008

Chiaravalli

49200008

FLANGIA TIPO 8

0,52
VAT exc.
49200009

Chiaravalli

49200009

FLANGIA TIPO 9

0,56
VAT exc.
49200010

Chiaravalli

49200010

FLANGIA TIPO 10

0,58
VAT exc.
49200011

Chiaravalli

49200011

FLANGIA TIPO 11

0,62
VAT exc.
49200012

Chiaravalli

49200012

FLANGIA TIPO 12

0,62
VAT exc.
49200013

Chiaravalli

49200013

FLANGIA TIPO 13

0,60
VAT exc.
49200014

Chiaravalli

49200014

FLANGIA TIPO 14

0,62
VAT exc.
49200015

Chiaravalli

49200015

FLANGIA TIPO 15

0,69
VAT exc.
49200016

Chiaravalli

49200016

FLANGIA TIPO 16

0,75
VAT exc.
49200018

Chiaravalli

49200018

FLANGIA TIPO 18

0,77
VAT exc.
49200020

Chiaravalli

49200020

FLANGIA TIPO 20

0,83
VAT exc.
49200021

Chiaravalli

49200021

FLANGIA TIPO 21

0,83
VAT exc.
49200022

Chiaravalli

49200022

FLANGIA TIPO 22

0,83
VAT exc.